Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Ställningsbyggnad - Handledarutbildning Ställning och Säkra lyft, gymnasielärare - ctl00_cph1_ccatimg Ställningsbyggnad

Handledarutbildning Ställning och Säkra lyft, gymnasielärare

Från den 1 juli 2006 ska alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl AFS 2004:4). För ställningar med en arbetshöjd 2–9 meter krävs allmän utbildning. AFS 2013:04 Lyftanordningar och lyftredskap, som gäller från den 1 juli 2007, anger de kunskapskrav som ställs på Lastkopplare och signalman.

Målgrupp

Lärare på byggprogrammet

Kursinnehåll

Utbildningen behandlar såväl teknik som regler och undervisningsteknik Ställning Under kursen får du ett lärarmaterial bestående av lärarhandledning, presentationer, kunskapsprov och schema för den allmänna utbildningen och elevdokumentation för densamma samt material för den särskilda informationen. Säkra lyft Under kursen får du ett genomarbetat lärarmaterial i form av presentationer, lärarhandledning, redigerad AFS 2006:6 samt filmen Säkra lyft, belastnings- tabeller och kunskapsprov. Bilderna kan även tillhandahållas som blädderblock

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 dagar (Enbart Säkra lyft 5 timmar dag 1 och enbart Ställning från 13.00 dag 1)
  • Övrigt: Endast Ställning inkl dokumentation:4 700 krEndast Säkra lyft inkl dokumentation:1 950 kr
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.130 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu