Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
bygge.jpg Arbetsmiljöutbildning (bl.a för skyddsombud enl. arbetsmiljöavtalet.)

Skyddsombudets dag

En utbildningsdag för skyddsombud och chefer i byggindustrin – i enlighet med arbetsmiljöavtalet mellan parterna. Utbildningen genomförs i samverkan mellan parterna.

Målgrupp

Skyddsombud och arbetsledande personal som genomgått Startkurs Arbetsmiljö (BAM).

Kursinnehåll

Förändringar i regelverket Företagsspecifika aktuella frågor Aktuella och yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden Nyheter av betydelse för SO-uppgiften i företaget

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Startkurs arbetsmiljö (BAM)
  • Övrigt: Kursavgift kan variera från ort till ort beroende på programinslag
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd