Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljöutbildning (bl.a för skyddsombud enl. arbetsmiljöavtalet.) - Rehabilitering och försäkringar - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljöutbildning (bl.a för skyddsombud enl. arbetsmiljöavtalet.)

Rehabilitering och försäkringar

En utbildning för skyddsombud och chefer i byggindustrin – i enlighet med arbetsmiljöavtalet mellan parterna. Deltagarna ska efter genomgången kurs bl.a. kunna

  • • Försäkringssystemens grunder
  • • Hantera och dokumentera utredningar
  • • Agera vid kränkande särbehandling

  • Utbildningen genomförs i samverkan mellan parterna.

Målgrupp

Skyddsombud och arbetsledande personal som genomgått minst Startkurs Arbetsmiljö (BAM).

Kursinnehåll

•Försäkringar (FK, Afa) •Arbetsskadeanmälningar

•Arbetssjukdomar •Sjukfrånvarokostnader

•Utredningsmetodik •Rehabutredningar •Drogproblematik

•Kränkande särbehandling och diskriminering (mobbning)

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 dagar
  • Förkunskaper: Deltagare ska minst ha genomgått Startkurs Arbetsmiljö (BAM).
  • Fortsättningskurs: Övriga utbildnar inom arbetsmiljöavtalet.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 4.500 kr. Ej medlem: 4.500 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd