Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Väst

januari 2019
24 jan Prevention I Göteborg Fullbokad
24 jan Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Fullbokad
28 jan Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
31 jan Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Få platser kvar
februari 2019
1 feb Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Fullbokad
5 feb Schaktansvarig - Säker schakt Karlstad Anmäl
6 feb Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet Göteborg Anmäl
11 feb Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Göteborg Anmäl
11 feb Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Göteborg Anmäl
11 feb Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Göteborg Anmäl
11 feb Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Göteborg Anmäl
19 feb Bygglagstiftning för byggare Göteborg Anmäl
19 feb Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Göteborg Anmäl
22 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
mars 2019
4 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Få platser kvar
7 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Skövde Anmäl
12 mar Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
14 mar Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Göteborg Anmäl
18 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Trollhättan Anmäl
april 2019
1 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
2 apr De viktigaste föreskrifterna Karlstad Anmäl
4 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
5 apr Schaktansvarig - Säker schakt Göteborg Få platser kvar
10 apr Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Göteborg Anmäl
11 apr Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Anmäl
15 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
23 apr Produktionsplanering Betong Göteborg Anmäl
29 apr Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Anmäl
maj 2019
6 maj Installationssamordning Göteborg Anmäl
7 maj Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
9 maj Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Göteborg Anmäl
13 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
15 maj LOU - Offentlig upphandling Byggentreprenader Göteborg Anmäl
16 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
20 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Göteborg Anmäl
juni 2019
11 jun Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
augusti 2019
26 aug Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
september 2019
9 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
23 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Trollhättan Anmäl
24 sep Samverkan och förändringsarbete Karlstad Anmäl
oktober 2019
1 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Karlstad Anmäl
14 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
22 okt Prevention I Karlstad Anmäl
november 2019
11 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
25 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu