Våra kurser
Våra seminarier

Grundutbildning skyddsombud

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Byggnads och SEKO ett gemensamt mål att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsplatserna. Det uppnås genom kunskap och gott samarbete mellan alla som kan påverka arbetsmiljön, exempelvis mellan myndigheter, beställare, yrkesarbetare och konstruktörer. Speciell betydelse har arbetsledare och skyddsombud. Avtalet innehåller därför en särskild utbildningsplan för skyddsombud. 

Grundutbildning för skyddsombud - Byggavtalet

Grundutbildning för skyddsombud - Väg- och banavtalet

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu