Våra kurser

Nytt intyg

Du som förlorat ditt intyg för en kurs där vi var utbildningsgivare och behöver en kopia på ditt kursintyg kan beställa ett nytt sådant hos oss. Vi utfärdar också kopior av utbildningsbevis för utbildare som är godkända handledare för Entreprenörsskolans utbildningskoncept Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9 m. 

Vilka kurser kan du beställa nytt intyg för?
Vi åtar oss att utfärda kopior på intyg som ger en kravställd kompetens eller vars utbildning är under RBK:s, Rådet för byggkompetens, överinseende. Till dessa hör:

  • Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9m
  • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U
  • Fuktmätning i betong – auktorisationsutbildning
  • Platsgjutning betong utförandeklass II
  • Schaktansvarig säker schakt
  • Teknisk grundkurs
  • Säkra lyft, lastkopplare och signalman
  • Kontrollansvarig, grundutbildning
  • Asbest 

För Heta arbeten beställer man nytt bevis direkt hos Brandskyddsföreningen, www.hetaarbeten.se. För Asbest kan du beställa nytt kursintyg hos oss men ett nytt asbestkort från BYN beställer du hos www.byn.se/asbest.

Vad kostar ett nytt kursintyg/kompetensbevis?
Vi tar ut en avgift på 250 kr/intyg som faktureras i samband med beställningen. 

Hur gör jag för att beställa nytt intyg?
Beställning av kopia på kursintyg/utbildningsbevis ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som kursintyg/utbildningsbevis avser. Formuläret laddar du ner här. Skanna/fotografera och mejla därefter formuläret till intyg@sverigesbyggindustrier.se. I mejlet ska även bifogas en bestyrkt kopia av giltig id-handling (vidimeras av minst en person). 

Vart skickas intyget?
Intyget skickas till folkbokföringsadressen eller om intyget kan skickas till den e-postadress som finns registrerad hos oss. Detta för att säkerställa att intyget inte hamnar i orätta händer. 

 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu