Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling

Beskrivning

Mångfald och likabehandling är en grundutbildning som utgår från samhällets förväntningar det hållbara, inkluderande företaget. Fokus ligger på medarbetarperspektivet, med tonvikt på hur vi tillsammans kan skapa hållbara, inkluderande arbetsplatser där alla skickliga människor, oavsett kön eller bakgrund, vill och kan arbeta.

Utbildningen fokuserar på att stärka varje individs kunskap om mångfald och likabehandling och därigenom skapa engagemang och vilja att bidra till en förändrad bransch. 

Med utgångspunkt i lagstiftning och andra styrdokument jobbar vi med konkreta exempel, kopplade till vardagen på arbetsplatser i den aktuella branschen. Innehåll och exempel knyts tydligt till organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och till SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Målgrupp

Blandade medarbetargrupper, både yrkesarbetare, chefer och stödfunktioner

Kursinnehåll

 • Omvärldens förväntningar på det hållbara företaget
 • Vikten av att arbeta med mångfald och likabehandling
 • Vad säger lagen (och vilken lag)?
 • Beteende- och kulturförändring i teori och praktisk vardag
 • Övningar kring fördomar, normer, beteenden och konkreta händelser
 • Metoder och verktyg för att arbeta med mångfald och likabehandling
 • Vilka förändringar kan vi själva bidra till? Vad kan jag själv göra?
 • Nästa steg på min egen arbetsplats – konkreta förändringsmetoder
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 6 timmar
 • Övrigt: Kursen varvar föreläsningspass med diskussioner, case och gruppövningar. Metodiken bygger på aktivitet och utgår från deltagarnas egen vardag och på att alla kan förändra.
 • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen
22 maj Mångfald och likabehandling Göteborg Anmälan
11 jun Mångfald och likabehandling Stockholm Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu