Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Ledarskap - Våga chefa - ctl00_cph1_ccatimg Ledarskap

Våga chefa

Känner du att du behöver fylla på dina ledarkunskaper? Vill du bli bättre på att få med dig gruppen och stärka ordning och reda på din arbetsplats?

Ibland kan det vara svårt att sätta ned foten och fullt ut ta chefs- och ledarrollen gentemot kollegor, yrkesarbetare och underentreprenörer. Det kan handla om allt från säkra beteenden till engagemang och att hålla arbetstider.

Beskrivning

Den här kursen är en heldag med fokus på ledarfärdigheter och kommunikation i syfte att öka din förmåga att stå upp för beslut och fullt ut leda arbetsplatsen. Vi kommer att gå igenom konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap. Dagen är i huvudsak praktisk och eftermiddagen ägnas åt rollspel med professionell skådespelare för att få möjlighet att konkret träna i verklighetstrogna situationer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till platschefer och arbetsledare inom byggbranschen.

Innehåll

  • Din roll som chef och ledare – vad innebär den?
  • Grundläggande samtalsmetodik tex aktivt lyssna, bekräfta och ta någon annans utsikt.
  • Beteendebaserad feedback – vad är det och hur gör jag?
  • Vad gör stress med kommunikationen?
  • Att stå upp för beslut
  • Do´s & don´ts i svåra samtal
  • Rollspel med skådespelare för att träna konkreta situationer. 
Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att gå den här utbildningen. Tonvikten ligger på praktisk övning snarare än teori och därför är det en fördel snarare än en nackdel med olika erfarenheter och bakgrund bland deltagarna.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 5.930 kr. Ej medlem: 6.980 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu