Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Ledarskap - Ledarskap för platschefer - ctl00_cph1_ccatimg Ledarskap

Ledarskap för platschefer

Bra ledare gör skillnad! Oavsett chefsnivå kommer en bra chef vara en nyckelperson för framgång. Det finns ingen särskild gen för ledarskap även om ledarskapet kan falla mer naturligt för vissa. För alla gäller dock att ledarskap kan utvecklas och förädlas genom kunskap, reflektion och erfarenhet.

Under utbildningen utvecklar vi din roll som ledare genom att utgå från dina egenskaper. Du kommer öka din säkerhet som ledare genom möjligheten att pröva och testa din förmåga och dina nya lärdomar i verklighetstrogna träningspass under utbildningen. I utbildningen varvas korta teoripass med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte, egen reflektion och aktiv träning i skarpa träningssituationer. I upplägget ingår arbete på hemmaplan mellan utbildningstillfällena och närvaro vid alla utbildningsdagarna.

Beskrivning

Under utbildningen utvecklar vi din roll som ledare genom att utgå från dina egenskaper. Du kommer öka din säkerhet som ledare genom möjligheten att pröva och testa din förmåga och dina nya lärdomar i verklighetstrogna träningspass under utbildningen. I utbildningen varvas korta teoripass med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte, egen reflektion och aktiv träning i skarpa träningssituationer. I upplägget ingår arbete på hemmaplan mellan utbildningstillfällena och närvaro vid alla utbildningsdagarna.

Genom IDI-testet (Interpersonal Dynamics Inventory) mäts hur du upplevs av omvärlden (tidigare eller nuvarande kollegor och medarbetare). Genom att lära dig mer om det egna och andras beteende och personlighetsprofiler får du som deltagare verktyg för att utveckla förmågan att samarbeta och samverka liksom att leda andra på ett dynamiskt sätt. Ett dynamiskt ledarskap handlar om hur du som ledare anpassar sin ledarstil efter rådande situationer. Grunden i att kunna anpassa sig till olika situationer handlar om att lära sig när den egna beteendestilen är effektiv och i vilka sammanhang den bör anpassas till situationen.

Genom att öva i verklighetstrogna träningspass utvecklas också din ledarskapsförmåga vid olika typer av situationer som en första linjens ledare kan försättas i. I övningarna kommer du också att få en tydlig återkoppling till personlighetsprofilen IDI.

Målgrupp

Arbetsledande personal i produktionen ex. operativ VD, platschef, arbetsledare etc.

 

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 5 dagar
  • Förkunskaper: Erfarenhet av arbetsledande ställning. Dina erfarenheter och nuvarande position är vikiga ingredienser för kursinnehållet.
  • Övrigt: Utbildningen planeras som 1+2+2 dagar över en period av 6-7 veckor.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 30.660 kr. Ej medlem: 36.070 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd