Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Boka

Byggbranschens säkerhetsutbildning

2

Deltagare

Deltagare

Till denna e-postadress skickas deltagares inloggningsuppgifter till webbutbildningen

När du anmäler dig själv eller någon innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra det evenemang/den kurs eller liknande som det avser och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har - sverigesbyggindustrier.se/gdpr
Pris: 0 kr
3

Bekräfta anmälningen

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd