Våra kurser
House plan blueprints roled up

Företagsanpassad kurs

Är ni många på företaget, eller om ni vill ha ett mer anpassat kursinnehåll som matchar just ert företag, kan vi ordna en företagsintern kurs. Större delen av våra kurser kan erbjudas som företagsintern kurs. I stället för att alla era medarbetare skall ut och resa till kursen, kan vi komma direkt till er. Kanske har ni egna lämpliga lokaler, alternativt att vi kommer till någon av er utvald konfereslokal.

Ta kontakt med kursansvarig i den region du önskar ha kurs i för offert.

Företagsanpassade breddkurser

Entreprenörsskolan erbjuder en rad kurser som är särskilt anpassade att genomföras internt på företaget och som riktar sig till den produktionsnära personalen (yrkesarbetare och tjänstemän). Kursernas längd varierar mellan 3 och 8 timmar, alla finns ej som öppna kurser. Du kan läsa mer om kurserna i listan nedan under Företagsanpassad kurs. Följande finns inom detta segment:

  • Byggarmiljö. Finns i tre inriktningar: EnergiLufttäthet och Fukt i bygget. Omfattning: 4 timmar

  • Ritningsläsning. Kursen kan ges med inriktning hus-, anläggnings- eller betongritning. Omfattning 4 alternativt 8 timmar.

  • Säkra lyft. Kursen riktar sig till den som är lastkopplare och signalman. Omfattning: 3 timmar.

  • Information om risker med Asbest. Informationen ger kunskaper om vart asbest används, vart man kan finna asbest, hälsorisker och vad föreskrifter och lagar säger om asbest. Omfattning: 2-3 timmar.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu