Våra kurser
House plan blueprints roled up

Ritningsläsning

För att kunna jobba både yrkesmässigt och effektivt efter ritningar, krävs kunskaper i hur man läser en ritning. Genom att lära sig läsa bygghandlingar, förstå ritningsformat, skalor, symboler m.m, lär sig kursdeltagaren att omsätta ritningens information till verklighet. 

Kursen kan ges med inriktning hus-, anläggnings- eller betongritning. 

Omfattning: 4 alternativt 8 timmar. 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu