Våra kurser
man sawn boards

Motorkedjesåg Nivå 2

Från och med 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorkedjesåg ha genomgått utbildning och blivit godkänd på såväl teoretiskt som praktiskt prov. Arbetsgivare som låter någon använda en motorkedjesåg utan utbildning ska betala en sanktionsavgift om 10.000 kr per användare. (AFS 2012:1 §17)

Motorkedjesåg Nivå 2

Målgrupp: Arbetstagare inom anläggning samt drift och underhåll, som även utför mera kvalificerade arbetsuppgifter såsom trädfällning , nedtagning av fastfällt träd, och arbete i korg med motorkedjesåg.

Kursupplägg: 8 timmars självstudier som utförs i förväg och 16 timmars praktik som genomförs på övningsområde, där tillgång till skog erbjuds. På kursdagen genomförs teoretiskt och praktiskt prov.

Kursinnehåll:

 • Arbetsmiljölagstiftning (AFS 2012:1 Motorkedjesåg , Arbetsmiljölagen kapitel 3)
 • Hälso- och skaderisker vid motorkedjesågsarbete
 • Säkerhet och hantering av sågen
 • Personlig skyddsutrustning vid arbete med motorkedjesåg
 • Skötsel och underhåll av motorkedjesåg (daglig tillsyn)
 • Filning av kedja, kedjespänning, startteknik
 • Arbetsteknik vid arbete med motorkedjesåg
 • Överkap, underkap, insticks sågning
 • Arbetsteknik i skogen
 • Förberedelser, hjälpmedel och verktyg, fällning, kvistning, kapning, riktad fällning, riktskär, brytmån  och fällskär
 • Arbete med motorkedjesåg från arbetsplattform
 • Praktiskt slutprov
 • Teoretiskt slutprov

Övrigt: Utbildningen genomförs med 2 kursledare godkända av Säker Skog.

Ta kontakt med kursansvarig i den region du önskar ha kurs i för offert.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu