Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
E-Learning

En säker arbetsplats

Den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats” syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byggarbetsplatser.

Under ca en timme får vi följa personerna som arbetar på byggarbetsplatsen och vara med när de ställs inför olika vardagliga men riskfyllda situationer. Som åskådare och kursdeltagare sätts vår egen kunskap och insikt på prov. Under utbildningens gång blir vi vittnen till hur arbetssättet och insikten förändras och gör att personerna blir mer medvetna om både risker och attityder.

Webbutbildningen ”En säker arbetsplats” är ett branschgemensamt projekt där medlemsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn samverkat under hela processen.

Trailer

Beskrivning

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: Ca en timme
  • >Övrigt: Efter genomförd utbildning och godkänt kunskapstest kommer ditt utbildningsbevis att registreras i ID06 kompetensdatabas. Medger du ej registrering se www.id06kompetensdatabas.se för vidare åtgärd och avregistering. Support för webbutbildningen når du via support.webbutbildning@sverigesbyggindustrier.se
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen
En säker arbetsplats Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer