Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
E-Learning

Byggbranschens säkerhetsutbildning

Utbildningen är en e-lärandeutbildning där du som kursdeltagare stimuleras att aktivt söka och testa av dina teoretiska kunskaper kring de vanligaste riskerna i branschen samt kunskap hur dessa kan hanteras på ett säkert sätt. Utbildningen ska ge en förståelse för hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerhetskulturen vid våra arbetsplatser.

Beskrivning

Efter genomgången utbildning ska du öka din förståelse för vilka de vanliga riskerna är inom bygg och anläggningsbranschen och förstå hur de vanligaste riskerna kan/ska förebyggas. Du ska också öka din förståelse hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss som individ och grupp samt känna igen de vanligaste reglerna inom arbetsmiljö och säkerhet. 

Innehåll

 • Olycka-brand och förstahjälpen
 • Personlig skyddsutrustning och ID-kort
 • Avspärrningar och skyddsanordningar
 • Arbetsmaskiner och fordon
 • Damm
 • Kemikalier
 • Roller och ansvar
 • Handhållna maskiner
 • Vibrationer
 • Mobila arbetsplattformar
 • Rull och hantverkarställning
 • Byggnadsställning
 • Stegar och bockar
 • Arbetsmiljö
 • Lyftoperationer
 • Ordning och reda 
Läs mer

Kursfakta

 • Övrigt: För att bli godkänd på utbildningen skall kursdeltagaren genomföra ett kunskapsprov. Inom områdena attityder och beteenden genomför kursdeltagaren övningar med självreflektion. Vid godkänd utbildning kan intyg skrivs ut och efter godkännande och individuellt samtycke registreras utbildningen i ID06 kompetensdatabas.
 • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen
Byggbranschens säkerhetsutbildning Individanmälan Gruppanmälan

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd