Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Bygglagstiftning - PBL - Bygglagstiftning för byggare - ctl00_cph1_ccatimg Bygglagstiftning - PBL

Bygglagstiftning för byggare

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha insikt i och kompetens inom bygglagstiftningens område. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få god insikt i bygglagstiftningen och hur den ska användas som ett gott hjälpmedel bl.a. i kommunikation med byggnadsnämnd, inspektörer, konstruktörer, kollegor m.fl. Hur ska lagen tolkas och tillämpas praktiskt i planeringsskede och i produktion?

Målgrupp

Produktionsledare, platschefer, arbetsledare mfl.

Kursinnehåll

• PBL, Plan- och bygglagen

• PBF, Plan- och byggförordningen

• KA 4

• EKS, Eurokods

• BBR, Boverkets byggregler

• Arbetsmiljölagen•Miljöbalken

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 dagar
  • Förkunskaper: Erfarenhet från byggverksamhet
  • Övrigt: Denna kurs är de två inledande kursdagarna för de som går Grundutbildning KA PBL
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.130 kr. Ej medlem: 7.215 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd