Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Byggengelska - Byggengelska för produktionsledare - ctl00_cph1_ccatimg Byggengelska

Byggengelska för produktionsledare

En god kommunikation på byggarbetsplatsen är viktig för att skapa en säker och effektiv arbetsplats. Idag ställs det allt högre krav på språkkunskaperna hos den produktionsledande personalen. Därför har Entreprenörsskolan tagit fram Byggengelska för produktionsledare.

Beskrivning

Utbildningen i byggengelska är helt utformad för dig som är produktionsledare och kursen ger dig verktygen för att hantera språket både muntligt och skriftligt i olika arbetssituationer. Vi går igenom ord, uttryck och formuleringar som passar när du samtalar på byggarbetsplatsen, skriver e-post eller brev och deltar i möten. Tonvikten läggs vid det talade språket, men vi övar också på att läsa, skriva och lyssna.

Utbildningen anpassas utifrån språknivån och de behov som finns i gruppen. Frågor och funderingar tas välkommet emot under utbildningens gång då kursplanen är ett levande dokument som är till för att anpassas av deltagarna själva.

Målgrupp

Produktionsledande personal som platschefer, arbetsledare eller motsvarande.

Kursinnehåll

 • Ord och vokabulär om företag, företagsglosor
 • Fackord på byggarbetsplatsen
 • Genomgång av arbetsplatsdokument på engelska ex. AMP, APD, Byggskylt (arbetsmiljöplan, arbetsplatsdispositionsplan)
 • Inköps- och juridiksengelska
 • Att skriva formellt brev med fokus på inledning och avslut
 • Formalitet och allmän yrkesmässig representation av företaget
 • Inköpsmall på engelska
 • Skillnaden mellan affärsengelska och vardagsengelska
 • Prata om egenkontroll, avvikelser, KMA-plan och APD-plan
 • Konstruktionsengelska, ex. fundament, exteriör, interiör, tak m.m.
 • Skriftlig eller muntlig kommunikation med underentreprenör
 • Planeringsmöte på engelska
 • Enklare arbetsmiljöengelska utifrån arbetsmiljöverkets dokument
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 3 dagar
 • Förkunskaper: Gymnasieengelska eller motsvarande
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 8.350 kr. Ej medlem: 9.825 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu