Våra kurser

Kurser

september 2018
27 sep Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Umeå Anmäl
oktober 2018
2 okt Teknisk Grundkurs Stockholm Fullbokad
2 okt Samverkan och förändringsarbete Stockholm Fullbokad
2 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Fullbokad
2 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Uppsala Få platser kvar
2 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Fullbokad
2 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Luleå Anmäl
2 okt Entreprenadjuridik I, grundkurs Sundsvall Anmäl
2 okt Samverkan och förändringsarbete Umeå Anmäl
3 okt Handledarutbildning för Energibyggare Kristianstad Anmäl
3 okt Teknisk Grundkurs Göteborg Fullbokad
3 okt Entreprenadjuridik I, grundkurs Växjö Anmäl
4 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Fullbokad
8 okt Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Göteborg Anmäl
8 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
8 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Vrigstad Anmäl
8 okt Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Göteborg Anmäl
8 okt Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Göteborg Anmäl
9 okt Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Örebro Anmäl
11 okt Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Göteborg Få platser kvar
11 okt Schaktansvarig - Säker schakt Malmö Anmäl
12 okt Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Göteborg Anmäl
16 okt Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Malmö Anmäl
16 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Helsingborg Anmäl
16 okt Entreprenadjuridik I, grundkurs Stockholm Få platser kvar
17 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Helsingborg Anmäl
18 okt De viktigaste föreskrifterna Skövde Anmäl
23 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Uppsala Anmäl
23 okt Installationssamordning Göteborg Anmäl
23 okt Handledarutbildning Säkra lyft - gymnasielärare Hässleholm Anmäl
24 okt Produktionsplanering Betong Stockholm Anmäl
24 okt Entreprenadbesiktning Göteborg Anmäl
25 okt Prevention I Stockholm Anmäl
25 okt Handledarutbildning för Energibyggare Stockholm Anmäl
25 okt Säkra lyft, Lastkopplare och signalman Göteborg Anmäl
25 okt Damm på byggarbetsplatsen Göteborg Anmäl
26 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Gävle Anmäl
30 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Örebro Anmäl
30 okt De viktigaste föreskrifterna Örebro Anmäl
31 okt Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen Göteborg Anmäl
november 2018
1 nov Handledarutbildning Säkra lyft Göteborg Anmäl
1 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Linköping Anmäl
5 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
6 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Linköping Anmäl
6 nov Murning klass I och Putsning klass I Malmö Anmäl
6 nov Samverkan och förändringsarbete Uppsala Anmäl
6 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Höör Anmäl
6 nov Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Linköping Anmäl
6 nov Entreprenadjuridik I, grundkurs Västerås Anmäl
7 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Höör Anmäl
9 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Sundsvall Anmäl
9 nov Entreprenadjuridik - Konsumententreprenader Göteborg Anmäl
12 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Norrköping Anmäl
12 nov De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
13 nov Prevention II Halmstad Anmäl
13 nov Samverkan och förändringsarbete Skövde Anmäl
13 nov Bygglagstiftning för byggare Malmö Anmäl
13 nov Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
13 nov Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Stockholm Få platser kvar
13 nov Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Malmö Anmäl
13 nov Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Umeå Anmäl
14 nov Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Växjö Anmäl
14 nov De viktigaste föreskrifterna Halmstad Anmäl
15 nov Prevention II Stockholm Anmäl
15 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Fullbokad
15 nov Prevention II Göteborg Anmäl
16 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Östersund Anmäl
19 nov Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
19 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
19 nov Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Stockholm Anmäl
19 nov Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
19 nov Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Stockholm Anmäl
19 nov Samverkan och förändringsarbete Halmstad Anmäl
20 nov Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Stockholm Anmäl
20 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Västerås Anmäl
20 nov Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
20 nov Inköpsjuridik Stockholm Anmäl
20 nov Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
21 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Falun Anmäl
21 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
21 nov Samverkan och förändringsarbete Linköping Anmäl
22 nov AMA Anläggning grund Stockholm Anmäl
22 nov Entreprenadbesiktning Umeå Få platser kvar
22 nov Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Få platser kvar
26 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Örebro Anmäl
26 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Halmstad Anmäl
26 nov Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
26 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Luleå Anmäl
26 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Sundsvall Anmäl
27 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Få platser kvar
27 nov Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Sundsvall Anmäl
28 nov Prevention II Linköping Anmäl
december 2018
3 dec Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
4 dec Entreprenadbesiktning Växjö Anmäl
4 dec De viktigaste föreskrifterna Västerås Anmäl
4 dec Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmäl
4 dec Samverkan och förändringsarbete Malmö Anmäl
4 dec De viktigaste föreskrifterna Visby Fullbokad
5 dec Samverkan och förändringsarbete Västerås Anmäl
6 dec Prevention I Stockholm Anmäl
6 dec De viktigaste föreskrifterna Linköping Anmäl
6 dec Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Luleå Anmäl
6 dec LOU - Offentlig upphandling Byggentreprenader Östersund Anmäl
7 dec Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Anmäl
7 dec Entreprenadjuridik I, grundkurs Luleå Anmäl
10 dec Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Umeå Anmäl
11 dec Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
11 dec Handledarutbildning ställning 2-9 m Stockholm Anmäl
12 dec Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Växjö Anmäl
31 dec Ledarskapsprogrammet Vägen Upp Anmäl
januari 2019
15 jan Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Stockholm Anmäl
29 jan Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
februari 2019
5 feb Prevention I Sundsvall Anmäl
5 feb Murning klass I och Putsning klass I Umeå Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu