Våra kurser

Kurser

januari 2018
25 jan Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Malmö Fullbokad
29 jan Entreprenadjuridik I, grundkurs Luleå Anmäl
30 jan Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Göteborg Anmäl
31 jan Prevention I Tingsryd Anmäl
februari 2018
1 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
1 feb Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Luleå Anmäl
5 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
6 feb Teknisk Grundkurs Göteborg Fullbokad
6 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Uppsala Fullbokad
8 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Få platser kvar
8 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Umeå Anmäl
12 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Östersund Anmäl
13 feb De viktigaste föreskrifterna Norrköping Anmäl
13 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Landskrona Anmäl
13 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Luleå Anmäl
15 feb Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Anmäl
20 feb Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
20 feb Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Umeå Anmäl
20 feb Installationssamordning Göteborg Anmäl
21 feb De viktigaste föreskrifterna Stockholm Anmäl
21 feb Teknisk Grundkurs Stockholm Anmäl
21 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Gävle Anmäl
22 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
22 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Alvesta Anmäl
22 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Fullbokad
22 feb Entreprenadjuridik I, grundkurs Umeå Anmäl
26 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Örebro Få platser kvar
26 feb De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
26 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Umeå Anmäl
27 feb Heta arbeten Sundsvall Anmäl
28 feb Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Uppsala Anmäl
28 feb Samverkan och förändringsarbete Norrköping Anmäl
28 feb De viktigaste föreskrifterna Umeå Anmäl
mars 2018
1 mar Arbetsledarprogrammet Umeå Anmäl
1 mar Prevention II Umeå Anmäl
1 mar Prevention I Umeå Anmäl
1 mar Arbetsledarprogrammet Luleå Anmäl
2 mar Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Göteborg Anmäl
5 mar Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
6 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Eskilstuna Anmäl
6 mar Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Malmö Anmäl
6 mar Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet Halmstad Anmäl
6 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Få platser kvar
7 mar Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Halmstad Anmäl
7 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Skövde Anmäl
8 mar Prevention II Göteborg Anmäl
12 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Få platser kvar
12 mar Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Göteborg Anmäl
12 mar Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Göteborg Anmäl
12 mar Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Göteborg Anmäl
12 mar Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Göteborg Anmäl
12 mar Prevention I Luleå Anmäl
13 mar Bygglagstiftning för byggare Göteborg Anmäl
13 mar Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Göteborg Anmäl
13 mar Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
13 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Norrköping Få platser kvar
13 mar Heta arbeten Östersund Anmäl
13 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Luleå Anmäl
13 mar Rehabilitering och försäkringar Umeå Anmäl
13 mar Samverkan och förändringsarbete Umeå Anmäl
15 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
15 mar Kontrollansvarig - Uppdateringskurs Göteborg Anmäl
16 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Gävle Anmäl
19 mar Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Norrköping Fullbokad
19 mar Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen Göteborg Anmäl
19 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Uppsala Anmäl
19 mar Samverkan och förändringsarbete Luleå Anmäl
20 mar Prevention II Luleå Anmäl
21 mar Samverkan och förändringsarbete Örebro Anmäl
21 mar De viktigaste föreskrifterna Stockholm Anmäl
21 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
21 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Helsingborg Anmäl
21 mar De viktigaste föreskrifterna Luleå Anmäl
22 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Höör Anmäl
22 mar Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Kristianstad Anmäl
26 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Tingsryd Anmäl
26 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Örebro Anmäl
26 mar Våga chefa Göteborg Anmäl
27 mar Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Stockholm Anmäl
27 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Östersund Anmäl
28 mar Damm på byggarbetsplatsen Göteborg Anmäl
april 2018
3 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Halmstad Få platser kvar
5 apr De viktigaste föreskrifterna Eskilstuna Anmäl
6 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Västerås Anmäl
9 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Norrköping Anmäl
10 apr Samverkan och förändringsarbete Lund Anmäl
10 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Ljungbyhed Anmäl
10 apr Entreprenadjuridik I, grundkurs Stockholm Anmäl
10 apr Entreprenadjuridik I, grundkurs Linköping Anmäl
11 apr Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Göteborg Anmäl
11 apr Entreprenadbesiktning Växjö Anmäl
12 apr Prevention II Norrköping Anmäl
13 apr Schaktansvarig - Säker schakt Göteborg Anmäl
13 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Sundsvall Anmäl
16 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
16 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Sundsvall Anmäl
17 apr Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Umeå Anmäl
17 apr Kontrollansvarig - Uppdateringskurs Alvesta Anmäl
19 apr De viktigaste föreskrifterna Karlstad Anmäl
19 apr Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmäl
19 apr Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Anmäl
19 apr De viktigaste föreskrifterna Hofors Anmäl
20 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Östersund Anmäl
23 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
23 apr Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
23 apr Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
24 apr Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
24 apr Bygglagstiftning för byggare Stockholm Anmäl
25 apr Produktionsplanering Betong Göteborg Anmäl
25 apr Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Stockholm Anmäl
26 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Landskrona Anmäl
maj 2018
3 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
3 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
3 maj Prevention II Göteborg Anmäl
3 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Helsingborg Anmäl
3 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
7 maj De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
8 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Karlstad Anmäl
8 maj Entreprenadbesiktning Stockholm Anmäl
14 maj Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Luleå Anmäl
14 maj Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
15 maj Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Stockholm Anmäl
15 maj Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
15 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Örebro Anmäl
16 maj Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Göteborg Anmäl
16 maj Inköpsjuridik Göteborg Anmäl
17 maj De viktigaste föreskrifterna Halmstad Anmäl
17 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
21 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
22 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Linköping Anmäl
23 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Luleå Anmäl
24 maj Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Göteborg Anmäl
28 maj Våga chefa Stockholm Anmäl
30 maj Handledarutbildning ställning 2-9 m Göteborg Anmäl
30 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Kristianstad Anmäl
juni 2018
1 jun Entreprenadjuridik I, grundkurs Luleå Anmäl
12 jun Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
14 jun Prevention II Linköping Anmäl
augusti 2018
27 aug Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
september 2018
6 sep Prevention II Norrköping Anmäl
11 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Karlstad Anmäl
13 sep Samverkan och förändringsarbete Hofors Anmäl
17 sep De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
18 sep De viktigaste föreskrifterna Uppsala Anmäl
20 sep Prevention II Göteborg Anmäl
24 sep Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
25 sep Samverkan och förändringsarbete Karlstad Anmäl
25 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Norrköping Anmäl
oktober 2018
2 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Uppsala Anmäl
8 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
18 okt De viktigaste föreskrifterna Skövde Fullbokad
24 okt Produktionsplanering Betong Stockholm Anmäl
30 okt De viktigaste föreskrifterna Örebro Anmäl
november 2018
5 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
6 nov Samverkan och förändringsarbete Uppsala Anmäl
6 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Linköping Anmäl
12 nov De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
13 nov Samverkan och förändringsarbete Skövde Anmäl
15 nov Prevention II Göteborg Anmäl
19 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
20 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Västerås Anmäl
21 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Falun Anmäl
21 nov Samverkan och förändringsarbete Linköping Anmäl
26 nov Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
28 nov Prevention II Linköping Anmäl
december 2018
3 dec Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
4 dec De viktigaste föreskrifterna Västerås Anmäl
5 dec Samverkan och förändringsarbete Västerås Anmäl
6 dec De viktigaste föreskrifterna Linköping Fullbokad
31 dec Ledarskapsprogrammet Vägen Upp Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer