Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Asbest - Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 - ctl00_cph1_ccatimg Asbest

Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1

För dig som sedan tidigare har genomgått Särskild utbildning. Kompletteringsutbildningen ska genomgås minst vart femte år. Detta gäller både den som leder och den som utför rivningsarbetet. Utbildningen är utarbetad av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA). Kursdokumentation är framtagen i samarbete med Riv- och Saneringsentreprenörerna.

Målgrupp

De som har Särkild utbildning skall vart 5:e år genomgå kompletterande utbildning.

Kursinnehåll

• Kunskapsrepetition • Regelförändringar/tolkningar • Teknik och metodutveckling • Vanligt förekommande fel och brister • AV:s synpunkter/erfarenheter

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Särskild utbildning
  • Övrigt: Utbildningen kommer att genomföras på fler orter i landet. Nya kurtillfällen och datum presenteras löpande. Gör gärna intresseanmälan.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 2.470 kr. Ej medlem: 2.910 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu