Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Trafikverkets kompetenskrav - Kompetens Nivå 3B - Vakt och Lots - ctl00_cph1_ccatimg Arbete på väg

Kompetens Nivå 3B - Vakt och Lots

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4. Kursdeltagare ska efter utbildningen kunna

 • • Vilken utrustning en vakt ska använda
 • • Vilka tecken som vakten får använda
 • • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
 • • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
 • • Agera på ett informativt och korrekt sätt
 • • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
 • • Hur signalanläggning sköts
 • • Tömningstider i förhållande till trafiken
 • • Hur man planerar och utför dubbellotsning

Utbildningen kan anpassas efter specifika behov. Utbildningen avslutas med ett kompetensprov.

Målgrupp

Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Kursinnehåll

• Fördjupning om vägarbete • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter • Arbetsmiljöplan• V3 principen Varna, Vägleda, Värna• Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling• Objektsanpassning av TA-planer • Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information

Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 4 timmar
 • Förkunskaper: Kompetens Arbete på väg/Säkerhet på väg enl. IFS 2009:4, Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.
 • Övrigt: Kursdokumentation ingår och kursdeltagare erhåller intyg efter godkänt prov. Kursavgift ej fastställd.
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 2.200 kr. Ej medlem: 2.590 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd