Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Trafikverkets kompetenskrav - Kompetens Nivå 3A – Utmärkningsansvarig - ctl00_cph1_ccatimg Arbete på väg

Kompetens Nivå 3A – Utmärkningsansvarig

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4. Innefattar även repetition av Nivå 2 och Säkerhet på väg

Kursdeltagare ska efter utbildning kunna:

  • • Utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats.
  • • Identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna, veta vilka lagar,  förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
  • • Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA)

Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett kompetensprov.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Kursinnehåll

•Fördjupning om vägarbeten • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter • Arbetsmiljöplan • Trafikverkets styrande dokument • Transportstyrelsens styrande dokument • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, bl a fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.• V3 principen Varna, Vägleda, Värna • Objektanpassa TA-planer • Trafikförordningen • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av • Information till TLC, 3:e man etc. • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005 • Arbetsmetoder • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 16 timmar
  • Förkunskaper: Kompetens Arbete på väg/Säkerhet på väg enl. IFS 2009:4, Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.
  • Övrigt: Kursdokumentation ingår och kursdeltagare erhåller intyg efter godkänt resultat.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 4.930 kr. Ej medlem: 5.800 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd