Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Trafikverkets kompetenskrav - Kompetens Nivå 1+2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg - ctl00_cph1_ccatimg Arbete på väg

Kompetens Nivå 1+2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg

enl. Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR APV samt IFS 2009:4

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete, vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen...

- Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten. 
- Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö. 
- Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett kompetensprov. 

Målgrupp

Enl. IFS 2009:4, alla som ska arbeta på och vid väg där Trafikverket är väghållare.  Enl. TRVK Apv Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B.

Kursinnehåll

Allmänt om vägarbeten V3 principen, Varna, Vägleda, Värna Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande Lyktor på fordon Arbete från arbetsplattform Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter  Riskanalys Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg Regler för förare av väghållningsfordon Fordons placering på väg  Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete. Arbetsmetoder Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 8 timmar
  • Förkunskaper: Kompetens enligt nivå 1 i Trafikverkets TRVK/TRVR Apv. Nivå 1 ingår i denna utbildning.
  • Övrigt: Kursdokumentation ingår och kursdeltagare erhåller intyg efter godkänt prov.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.910 kr. Ej medlem: 2.250 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd