Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Trafikverkets kompetenskrav - Förhållningsätt och tillämpning - ctl00_cph1_ccatimg Arbete på väg

Förhållningsätt och tillämpning

Utbildningskrav blir kompetenskrav – branschens förhållningssätt och tillämpning

”Trafikverket (tidigare Vägverket) har tidigare ställt särskilda utbildningskrav på personal som utför alla slags vägarbeten som upphandlas. Enl. Arbetsmiljölagen, (1977:1160), AML, ansvarar arbetsgivaren för att personal har erforderlig kompetens för det arbete som han eller hon ska utföra. Trafikverkets utbildningskrav ersätts därför med Kompetenskrav för allt arbete på väg som Trafikverket upphandlar” (text från Trafikverket). Kompetenskraven beskrivs i TRVK Apv (TDOK 2012:86) och i TRVR Apv (TDOK 2012:86).

Hösten 2011 inleddes ett branschgemensamt samarbete med representanter från JM, NCC, Peab, Skanska, Svevia, Veidekke och Sveriges Byggindustrier. Bakgrunden till samarbetet var att företagen under 2011 uppmärksammade ett flertal motsättningar i kompetenskraven enligt TRVK APV och TRVR APV. Det branschgemensamma arbetet har utmynnat i ett gemensamt förhållningssätt till kompetenskraven för de tiotusentals medarbetare detta berör. Vidare har problemet med parallellt pågående projekt där upphandling är gjord på IFS 2009:4 uppmärksammats. 

Från utbildnings- till kompetenskrav

Syftet med beskrivning nedan är att belysa branschens sätt att integrera IFS 2009:4: s utbildningskrav med TRVK Apv:s kompetenskrav.

• Genomgången Nivå 2 motsvarar även utbildningskravet enligt IFS 2009:4 Säkerhet på väg.
• Genomgången Nivå 3A motsvarar även utbildningskravet enligt IFS 2009:4 Utmärkningsansvarig.
• Genomgången Nivå 3B motsvarar utbildningskravet enligt IFS 2009:4 Vakt. 
• Genomgången utbildning Första hjälpen och krisstöd inkl. HLR motsvarar Hjälp på väg enligt IFS 2009:4.

Anpassad säkerhetsinformation

Säkerställs genom ordinarie rutiner och arbetsplatsintroduktion inom respektive företag.

Omfattar extern personal som vid enstaka tillfällen levererar eller hämtar varor, utför service på maskiner eller är besökare. De får endast vara verksamma under ansvarig handledares ansvar, som ska ha utbildning motsvarande Nivå 2 samt ha accepterat uppdraget.  

Repetition enl. TRVK Apv

Repetition av utbildning ska anpassas efter behov. Kan till exempel föregås av kunskapskontroll, vartefter repetitionen skräddarsys efter behov. Repetitionsintervall är varje enskild arbetsgivares sak att avgöra dock måste denne säkerställa kompetensen.

Målgrupper och kursbeskrivning

Se resp. kursbeskrivning, Kompetenskrav Nivå 1 - 3

För mer information är du välkommen att kontakta, Peter Nilsson, Entreprenörsskolan, Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 00.

Läs mer

Kursfakta

  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd