Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Seminarier

Säkerhetsdagen i Luleå 2017

Svensk byggindustri betraktas internationellt sett i många avseenden som ett föredöme och ett framgångsexempel när det gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Trots det är branschen fortfarande drabbad av en stor andel allvarliga arbetsplatsolyckor som i flera fall per år leder till att den drabbade omkommer. Vi måste samverka för att skapa säkra arbetsplatser. Säkerheten för dem som arbetar med utförande av bygg- och anläggningsprojekt ska diskuteras tidigt och redan i planeringen av projekten.

För tredje året i rad arrangerar Sveriges Byggindustrier en särskild Säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i bygg- och anläggningsbranschen. Den 28 april 2017 är det dags igen att under olika former reflektera över och fokusera på olycksrisker, tidigare händelser och vad som kan förbättras. Temat denna gång är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete.

 Vi genomför detta seminarium i samverkan med bland annat Trafikverket, Arbetsmiljöverket och Luleå Energi. 

 Ur programmet:

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg – resultat av kartläggningen och åtgärdsförslag för förbättrad säkerhet – Arbetsmiljöverket och Carl-Axel Sundström

Entreprenörens vilja att verka utan att ”trafikpåverka” – SVEVIA, arbetsmiljöchef Jan Stalkert

Trafikverket Region Nord, Luleå Energi, BDX, PEAB, Maskinentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier medverkar också.

Förmiddagen avslutas med panelsamtal – VÄGEN TILL SÄKRARE PROJEKT, en dialog med publiken, samt lunch.

 

Eventuella frågor till: christer.johansson@sverigesbyggindustrier.se, tel. 070-329 64 26, eller Fredrik.kristiansson@sverigesbyggindustrier.se, tel. 072-553 64 16.


 

 

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: ca. 4 timmar
  • >Övrigt: Förmiddagen är kostnadsfritt. Vi bjuder på förmiddagsfika och lunch. Anmälan är bindande men en serviceavgift på 700 kr debiteras om man uteblir utan avbokning
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer