Våra kurser

Informationsmöten om nya personalliggarlagen – anmäl dig nu!

Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Under perioden 1 oktober – 10 december bjuder Sveriges Byggindustrier , i samarbete med Bostadsrätterna , Byggherrarna ...

Läs mer

BAS P/U på engelska

Building work environment co-ordinator (BAS P/U) We now offers BAS P/U in English. The course has previously only been offerd as an internal company course but demand for skills rewarding co...

Läs mer

Ny interaktiv kurs: En säker arbetsplats

Den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats” syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byg...

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer