Våra kurser

Informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillä...

Läs mer

Ny interaktiv kurs: En säker arbetsplats

Den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats” syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byg...

Läs mer

Arbete i och vid spår

Arbete i och vid spår Entreprenörsskolan får nu allt oftare förfrågningar kring säkerhetsutbildning för att vistas i och vid spår. Dessa utbildningar har vi av tradition inte kunna erbjuda och ...

Läs mer

Utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas

www.id06kompetensdatabas.se är en webbtjänst som kopplar samman ditt personliga ID06-kort med en databas, där dina utbildningsbevis från olika utbildningsbolag finns samlade. Det betyder att du ...

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer