Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Seminarier

BORTOM NOLL - En hälsofrämjande byggbransch, Jönköping

 Inom ramen för Sveriges Byggindustriers fokusområde En säker arbetsplats” bjuder vi in till seminarium om forskningsstudien ”Bortom Noll – En hälsofrämjande byggbransch”. Med finansiering av AFA Försäkringar och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har Luleå Tekniska Universitet under 5 års tid genomfört en studie kring allvarliga arbetsolyckor inom byggbranschen. Studien bygger i huvudsak på enkätsvar från ca 1400 byggnadsarbetare som råkat ut för en allvarlig arbetsolycka och syftet med studien är att belysa bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsolyckor och ge branschens parter ett gemensamt underlag för att utveckla arbetet mot visionen om noll olyckor och en i förlängningen hälsofrämjande arbetsmiljö.

Program

 Kl 09.30           Sveriges Byggindustrier region syd, Jan-Åke Andersson, BI-chef Jönköping och Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare hälsar välkommen och inleder.

Luleå Tekniska Universitet Magnus Stenberg, berättar om genomförandet av studien Bortom Noll och dess resultat.

Kl 11.00           Kaffemingel

Kl 11.20           Dialog och frågestund. Hur kan vi – utifrån studiens resultat – tillsammans utveckla arbetet mot säkrare arbetsplatser vidare? Moderator Charlotta Gottschalk Dieden

Kl 12.00           Avslut

 

Läs mer

Kursfakta

  • Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på förmiddagsfika. Anmälan är bindande och en avgift på 300 kr debiteras om man uteblir utan avbokning. OBS! Sista datum för anmälan är den 10 oktober.
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu