Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Väst

januari 2018
8 jan Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Borås Anmäl
8 jan Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Borås Anmäl
8 jan Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Borås Anmäl
8 jan Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Borås Anmäl
18 jan Säkra lyft, Lastkopplare och signalman Göteborg Anmäl
22 jan Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Få platser kvar
23 jan Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Göteborg Anmäl
23 jan Bygglagstiftning för byggare Göteborg Anmäl
30 jan Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Göteborg Anmäl
februari 2018
5 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
6 feb Teknisk Grundkurs Göteborg Fullbokad
15 feb Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Anmäl
20 feb Installationssamordning Göteborg Anmäl
22 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
26 feb De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
mars 2018
2 mar Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Göteborg Anmäl
5 mar Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
6 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Anmäl
7 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Skövde Anmäl
8 mar Prevention II Göteborg Anmäl
12 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Få platser kvar
12 mar Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Göteborg Anmäl
12 mar Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Göteborg Anmäl
12 mar Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Göteborg Anmäl
15 mar Kontrollansvarig - Uppdateringskurs Göteborg Anmäl
19 mar Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen Göteborg Anmäl
21 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
26 mar Information om risker med Asbest Göteborg Anmäl
26 mar Våga chefa Göteborg Anmäl
26 mar Information om risker med Asbest Göteborg Anmäl
28 mar Damm på byggarbetsplatsen Göteborg Anmäl
april 2018
11 apr Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Göteborg Anmäl
13 apr Schaktansvarig - Säker schakt Göteborg Anmäl
16 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
19 apr Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Anmäl
23 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
maj 2018
3 maj Prevention II Göteborg Anmäl
7 maj De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
8 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Karlstad Anmäl
14 maj Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
16 maj Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Göteborg Anmäl
16 maj Inköpsjuridik Göteborg Anmäl
17 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
21 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
24 maj Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Göteborg Anmäl
juni 2018
12 jun Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
augusti 2018
27 aug Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
september 2018
11 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Karlstad Anmäl
17 sep De viktigaste föreskrifterna Göteborg Anmäl
20 sep Prevention II Göteborg Anmäl
24 sep Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer