Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Öst

maj 2018
28 maj Våga chefa Stockholm Anmäl
juni 2018
5 jun Arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen Stockholm Anmäl
20 jun Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Fullbokad
september 2018
4 sep Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Stockholm Anmäl
4 sep Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
6 sep Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
13 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Få platser kvar
oktober 2018
2 okt Teknisk Grundkurs Stockholm Anmäl
2 okt Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
2 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
4 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
9 okt LOU - Offentlig upphandling Byggentreprenader Stockholm Anmäl
16 okt Entreprenadjuridik I, grundkurs Stockholm Anmäl
17 okt Våga chefa Stockholm Anmäl
24 okt Produktionsplanering Betong Stockholm Anmäl
25 okt Prevention I Stockholm Anmäl
november 2018
13 nov Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
13 nov Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Stockholm Anmäl
15 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
19 nov Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Stockholm Anmäl
19 nov Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Stockholm Anmäl
19 nov Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
19 nov Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
20 nov Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Stockholm Anmäl
20 nov Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
20 nov Inköpsjuridik Stockholm Anmäl
20 nov Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
22 nov AMA Anläggning grund Stockholm Anmäl
27 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
december 2018
4 dec Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmäl
6 dec Prevention I Stockholm Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu