Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Öst

december 2017
13 dec Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Få platser kvar
januari 2018
11 jan Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
februari 2018
1 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
1 feb Prevention I Stockholm Anmäl
8 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
15 feb Prevention I Visby Anmäl
20 feb Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
21 feb Teknisk Grundkurs Stockholm Anmäl
21 feb De viktigaste föreskrifterna Stockholm Fullbokad
22 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
22 feb Prevention I Stockholm Anmäl
mars 2018
13 mar Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
15 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
21 mar De viktigaste föreskrifterna Stockholm Fullbokad
22 mar Prevention I Stockholm Anmäl
27 mar Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Stockholm Anmäl
april 2018
10 apr Entreprenadjuridik I, grundkurs Stockholm Anmäl
19 apr Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmäl
23 apr Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
23 apr Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
24 apr Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
25 apr Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Stockholm Anmäl
maj 2018
3 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
3 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
3 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
8 maj Entreprenadbesiktning Stockholm Anmäl
15 maj Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
15 maj Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
15 maj Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Stockholm Anmäl
24 maj Prevention I Stockholm Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer