Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljö fortbildning - Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljö fortbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen

Utbildningen ger en praktisk introduktion till vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för bygg- och anläggningsbranschen. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kunskap om hur deras verksamhet kan integrera föreskriftens krav i sitt dagliga arbetsmiljöarbete.

Syftet är att skapa en förståelse för kraven som ställs i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4), samt ge praktiska tips på hur man kan möta dessa krav i sin verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen

Målgrupp

Målgruppen är chefer och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor och/eller personalfrågor).

Innehåll

 • Bakgrund till föreskriften AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och varför den tagits fram.
 • Genomgång av föreskriften AFS 2015:4 och kraven i denna.
 • Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Arbetsrelaterade stress
  • Tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling
 • Grupparbete ”Hur upptäcker vi brister och hur skall vi agera?” (Arbetsmiljöfaktorerna arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus på hur man upptäcker brister och hur du som ansvarig skall ta tag i dem).
 • En kort översikt av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kopplingen till föreskriften AFS 2015:4.
  • Riskanalyser
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Mål
  • Rutiner
 • Grupparbete ”Kartläggning av risker och hur de påverkar våra rutiner.” (Riskanalys och åtgärdsförslag för nya rutiner i bygg- och anläggningsbranschen).
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 4 timmar
 • Förkunskaper: Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (ex. Entreprenörsskolans partsgemensamma Startkurs (BAM).
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.610 kr. Ej medlem: 1.895 kr.
Kurstillfällen
7 nov Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen Göteborg Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd