Våra kurser
Våra seminarier
logo.jpg

Om oss

Entreprenörsskolan erbjuder ett stort antal utbildningar som kan öka företagets och medarbetares kunskaper och kompetens. Vi har ett brett utbud av kurser inom områden som arbetsmiljö, entreprenadjuridik, betong, energi och miljö, arbetsrätt, teknisk grundkurs m.fl.

Medarbetarnas samlade kompetens påverkar i allt högre grad företagets konkurrenskraft och förmåga till hög och god lönsamhet. Vår strävan är att tillhandahålla aktuella och framtidsintriktade utbildningar med hög kvalitet, både för yrkesarbetare och tjänstemän. För det företag som har speciella önskemål kan vi skräddarsy utbildningar - dessa kan med fördel genomföras företagsinternt.

Entreprenörsskolan är Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet. Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Läs mer om Sveriges Byggindustrier på www.sverigesbyggindustrier.se

Entreprenörsskolan arbetar för att främja medlemsföretagens tillgång till aktuell, relevant och kvalitativ kompetensförsörjning. 

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd