Våra kurser
Våra seminarier
hushimmel.jpg

Nyhetsbrev - kurskalendarium

Kursansvariga på Entreprenörsskolan skickar ett par gånger per termin ut ett uppdaterat kurskalendarium i sina respektive regioner. Vill du ta del av dessa kurskalendarier, fyll i formuläret.

Företag:
 

Namn:
 

E-post:
 

Region:
 

 

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd