Våra kurser
Våra seminarier

Allmänna villkor

Anmälan
Sista anmälningsdag är, om inget annat anges, tre veckor före kursstart. Många kurser blir fulltecknade, så först till kvarn… Om platser finns kvar kan du dock anmäla dig fram till två dagar före kursstart.

Om- och avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Om du får förhinder och vill överlåta din plats till en ersättare inom företaget ska detta meddelas i god tid innan kursstart. Vid avbeställning senare än två veckor faktureras du halva kursavgiften. Vid avbokning senare än en vecka faktureras hela avgiften. Du har fri av- och ombokning fram till två veckor före kursstart.

Kursavgift
Avgiften omfattar, om inget annat anges, själva kursen, luncher, för- och efter­middagskaffe samt kursdokumentation.

Avgifter för förekommande kunskapsprövningar och auktorisationer ingår inte i kursavgiften utan framgår av specifik information.

Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Samtliga priser är exklusive moms. Eventuella övernattningar ingår inte i kursavgiften, bokning/avbokning och kostnader i samband därmed, hanteras av beställaren/kursdeltagaren själv.

Priser/rabatter
De priser som anges i katalogen avser enskilda utbildningsplatser.

Kallelse/Kursprogram
Kallelse skickas till kursdeltagaren senast en vecka före kursstart. 

Reservationer
Entreprenörsskolan förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade kurstillfällen. Anmälda kursdeltagare kommer vid sådan händelse att erbjudas plats vid annan kursort/kurstillfälle. I händelse av överbokning av enskilt kurstillfälle, kommer anmälda deltagare att hänvisas till annan kursort/tillfälle, eller om möjligheter finns, extra kurstillfällen sättas in. Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning.

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd