Våra kurser
Våra seminarier

Nytt intyg

Du som förlorat ditt intyg för en kurs där vi var utbildningsgivare och behöver en kopia på ditt kursintyg kan beställa ett nytt sådant hos oss. Vi utfärdar också kopior av utbildningsbevis för utbildare som är godkända handledare för Entreprenörsskolans utbildningskoncept Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9 m. 

Vilka kurser kan du beställa nytt intyg för?
Vi åtar oss att utfärda kopior på intyg som ger en kravställd kompetens eller vars utbildning är under RBK:s, Rådet för byggkompetens, överinseende. Till dessa hör:

  • Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9m
  • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U
  • BAS P påbyggnad
  • Fuktmätning i betong – auktorisationsutbildning
  • Platsgjutning betong utförandeklass II
  • Schaktansvarig säker schakt
  • Teknisk grundkurs
  • Säkra lyft, lastkopplare och signalman
  • Kontrollansvarig, grundutbildning
  • Asbest 

För Heta arbeten beställer man nytt bevis direkt hos Brandskyddsföreningen, www.hetaarbeten.se. För Asbest kan du beställa nytt kursintyg hos oss men ett nytt asbestkort från BYN beställer du hos www.byn.se/asbest.

Vad kostar ett nytt kursintyg/kompetensbevis?
Vi tar ut en avgift på 500 kr/intyg som faktureras i samband med beställningen. 

Hur gör jag för att beställa nytt intyg?
Beställning av kopia på kursintyg/utbildningsbevis ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som kursintyg/utbildningsbevis avser. Formuläret laddar du ner här. Skanna/fotografera och mejla därefter formuläret till intyg@sverigesbyggindustrier.se. I mejlet ska även bifogas en bestyrkt kopia av giltig id-handling (vidimeras av minst en person). 

Vart skickas intyget? 
Med hänvisning till GDPR, med undantag för utbildningar med andra intygskrav, skickar vi inte längre några pappersintyg per post utan har helt övergått till att utfärda elektroniska intygsoriginal. Intyget mailas till den i formuläret angivna e-postadressen, eller i undantagsfall till folkbokföringsadressen. Detta för att säkerställa att intyget inte hamnar i orätta händer. 

De personuppgifter som lämnas i formuläret registreras i vårt system. 
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har - sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd