Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
hus.jpg Betong- och murverkskonstruktioner

Murning klass I och Putsning klass I

Utbildningen är utvecklad i samarbete med Sveriges Murnings- och Putsenteprenörförening, SPEF.  Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper för att leda och övervaka murningsarbeten klass I på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Målgrupp

Personer som ska leda och övervaka murnings- och putsningsarbeten klass I.

Kursinnehåll

Murning klass I AMA HUS 08/murning, Materialkunskaper, Murverks hållfasthet och bärförmåga, Byggnadsfysikalisk utformning, EK6/Murverk, Hjälpmedel – krav och utförande Putsning klass I AMA Hus 08/puts, Putssystem, Färg ytputser, Skadebilder - undvik misstag, Betonglagning, KMA besiktning

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 3 dagar inkl 2 st tentamen
  • Förkunskaper: Erfarenhet från ämnesområdet i arbetsledande ställning.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 10.600 kr. Ej medlem: 11.600 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd