Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Motorkedjesåg - Motorkedjesåg Nivå 1 enl. AFS 2012:1 - ctl00_cph1_ccatimg Motorkedjesåg

Motorkedjesåg Nivå 1 enl. AFS 2012:1

Från och med 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorkedjesåg ha genomgått utbildning och blivit godkänd på såväl teoretiskt som praktiskt prov. Arbetsgivare som låter någon använda en motorkedjesåg utan utbildning ska betala en sanktionsavgift om 10.000 kr per användare. (AFS 2012:1 §17)

Målgrupp

Arbetstagare inom Bygg och Anläggning som utför mindre kvalificerade (ej trädfällning) arbetsuppgifter med Motorkedjesåg

Kursinnehåll

Arbetsmiljölagstiftning (AFS 2012:1 Motorkedjesåg, Arbetsmiljölagen kapitel 3) • Hälsorisker vid Motorkedjesågsarbete • Säkerhet och hantering • Personlig skyddsutrustning • Skötsel och underhåll av Motorkedjesåg (daglig tillsyn) • Filning av kedja, kedjespänning, startteknik • Arbetsteknik vid arbete med Motorkedjesåg Överkaps-, underkaps- och instickssågning • Praktiskt slutprov • Teoretiskt slutprov

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: Totalt 16 timmar varav 8 timmar teoretiska självstudier och 8 timmar lärarledd praktisk utbildning
  • >Övrigt: Arbetstagaren erhåller kursmaterial med instruktion för självstudier ca 2-3 veckor före kurs och skall då tillgodogöra sig innehållet innan praktikdagen och även genomföra bifogad arbetsuppgift. Arbetsuppgift redovisas sedan för kursledaren vid praktikdagens början. Kursen kan även genomföras företagsinternt, begär offert! Efter genomförd praktikdag, som avslutas med praktiskt prov genomförs det teoretiska provet på platsen för kursen.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 3.900 kr. Ej medlem: 4.400 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer