Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Kontrollansvarig (KA) enl. PBL - Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL - ctl00_cph1_ccatimg Kontrollansvarig (KA) enl. PBL

Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL

Den 2 maj 2011 ändrades bygglagstiftningen i Sverige. Plan- och bygglagen med tillhörande plan- och byggförordning fick en översyn som framför allt berör bygglovs- och byggprocessen. Bl.a. ersätter Kontrollansvarig begreppet Kvalitetsansvarig. Kontrollansvarig (KA) ska bl.a. tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs. KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Mycket goda kunskaper om bygglagstiftning är nödvändig i rollen som Kontrollansvarig. 

Efter kursen erbjuds kursdeltagarna en tentamen om 4 timmar för att därefter kunna ansöka om certifiering hos ackrediterat certifieringsorgan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som ska fungera som Kontrollansvariga enl. PBL eller i övrigt vill skaffa sig en god uppfattning kring gällande lag- och regelverk.

Kursinnehåll

- Plan- och bygglagen - Plan- och byggförordningen - KA 4 - EKS, Eurokods - BBR, Boverkets byggregler - Standardavtal - Arbetsmiljölagen - Miljöbalken - Rollen som KA

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 3 dagar inkl. tentamen.
  • Förkunskaper: Erfarenhet från byggbranschen enligt KA 4. Översiktliga kunskaper kring standardavtalen inom entreprenadjuridik.
  • Övrigt: I kursavgiften ingår kursdokumentation och tentamen. Dock ingår ej AB 04 och ABT 06 utan dessa tas med till kursen.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 9.750 kr. Ej medlem: 11.475 kr.
Kurstillfällen
19 feb Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Göteborg Anmälan
5 mar Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu