Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Kurser

Installationssamordning

Idag består en stor del av projektkostnaden av installationer med komplicerade och avancerade tekniska system och funktioner som är föreskrivna av specialister från olika fackområden. Att planera styra och leda projekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så  att rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på fastställd tid. 

Beskrivning

Installationssamordnaren, med sin breda allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, skall leda och samordna installatörernas arbeten så att produktionen fungerar rationellt och störningsfritt för alla parter. Kursen inriktar sig på att studera de traditionella disciplinerna (rör, vent, styr, sprinkler, el, tele, säkerhet mm) ur installationssamordnarens perspektiv, omgiven av specialister från alla discipliner, från mottagen order till samordnad funktionsprovning och överlämnande.  

Installationssamordning riktar sig till arbetsledare, platschefer, arbetschefer, inköpare och installationssamordnare och ger en bred kunskap om installationssamordning i en generalentreprenad. (Kursen går dock inte igenom samordning av teknikkonsulter i projekteringsledet.)

Under kursen varvas faktagenomgångar med övningsexempel hämtade ur våra vanliga bygghandlingar och administrativa dokument.

Innehåll

 • Vem är det som ställer krav på våra projekt och hur ser kraven ut
 • Installationssamordning av generalentreprenaden
 • Projektdeltagarnas olika roller: beställare- byggentreprenör-installatör
 • AMA och BSAB systemet
 • Installationssamordnarens tekniska kunskaper och helhetssyn
 • Installationssamordningens olika skeden, planering- inköp- produktionsstart- avslut
 • Funktionsprovning och samordnad funktionsprovning
 • Dokumentation, besiktning och överlämnande
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 4 dagar
 • Övrigt: Utbildningen kräver att deltagaren har med sig en dator eller en surfplatta under utbildningen.
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 13.270 kr. Ej medlem: 15.615 kr.
 • Installationssamordning erbjuds i Stockholm tillsammans med Stockholms Byggmästareförening och bokas på deras hemsida.
  Här hittar du detaljerad information om kursstarter, bokning m.m. http://stockholmsbf.se/kurs/installationssamordning

Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd