Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Entreprenadjuridik - LOU - Offentlig upphandling - Byggentreprenader - ctl00_cph1_ccatimg Entreprenadjuridik

LOU - Offentlig upphandling - Byggentreprenader

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om offentlig upphandling så att du kan bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU, LUF och kopplingen till AB 04, ABT 06 och AMA AF 12. Dessutom går vi igenom praktiska exempel – ur leverantörens synvinkel – för att öka förutsättningarna att vinna upphandlingar och få fler uppdrag.

Offentlig upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster omsätter årligen mycket stora summor. Uppdrag åt offentliga beställare är viktigt för många av våra medlemsföretag och affärsjuristerna på BI får varje vecka frågor om offentlig upphandling.

Kursinnehåll

 • Hur annonseras upphandlingar
 • Förbereda upphandling och anbud
 • Skillnad på olika typer av upphandlingar
 • Vilka frågor får man ställa till den upphandlande myndigheten?
 • Krav upphandlare kan ställa på entreprenören
 • Kvalificering och utvärdering av anbud
 • Får den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna?
 • Är det möjligt att ändra i kontraktet efter anbudstiden?
 • Vad kan man göra om man inte tilldelas kontraktet?
 • Regler för överprövning 
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 1 dag
 • Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, t ex Entreprenadjuridik I, grundkurs.
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 3.600 kr. Ej medlem: 4.000 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer