Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Energi och miljö - Passivhusbyggare - kurs om energieffektiva byggnader - ctl00_cph1_ccatimg Energi och miljö

Passivhusbyggare - kurs om energieffektiva byggnader

Den två dagar långa kursen varvar teori med praktiska moment. Förutom kunskap om energieffektiva byggnader lär sig kursdeltagaren att betrakta byggnaden som ett system där god innemiljö och god beständighet är viktiga egenskaper som inte får äventyras i ivern att energieffektivisera. En förutsättning för att en energieffektiv byggnad (t.ex. ett passivhus) ska uppnå önskad prestanda är att byggnaden uppförs med hög kvalitet. Därför har kursen stor fokus på kvalitetssäkring där en viktig utgångspunkt är att se helheten för att få förståelse och kunskap om kvalitetskritiska moment. I kursen används ett nyutvecklat utbildningsmaterial som är anpassat för vidare spridning i den egna organisationen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till tekniskt sakkunniga, projektledare, platschefer, arbetsledare och andra med utbildningskompetens på byggföretag.

Kursinnehåll

Kursen Passivhusbyggare ger en allmän och bred baskunskap i byggnation av energieffektiva byggnader. Kursen riktar sig till tekniskt sakkunniga, projektledare, platschefer, arbetsledare och liknande yrkesgrupper på byggföretag. Efter genomgången utbildning är målet att kursdeltagaren, med hjälp av det pedagogiska kursmaterialet, ska kunna sprida kunskapen vidare i den egna organisationen. Utbildningsmaterialet riktar sig speciellt till yrkesarbetare i produktionsledet.

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 dagar
  • >Övrigt: Kursen arrangeras av Passivhuscentrum Västra Götaland och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och har utvecklats i samarbete med LÅGAN. Kursens föreläsare har lång erfarenhet av energieffektiva byggnader. För information om aktuella kurstillfällen kontakta:Passivhuscentrum Eva Pedersen, eva.pedersen@passivhuscentrum.se alt. 0734-155094
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 9.900 kr. Ej medlem: 9.900 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer