Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Energi och miljö - Byggarmiljö – Energi - ctl00_cph1_ccatimg Energi och miljö

Byggarmiljö – Energi

Genom beställare, brukare, myndighetsdirektiv och forskning ställs nya miljökrav på byggnader och anläggningar, inte minst p.g.a. miljömålen 2020 och 2050. Byggarmiljö – Energi ger en kort bakgrund till varför energieffektivt byggande är viktigt och lägger stor vikt vid kritiska konstruktioner/arbetsmoment och goda exempel med fokus på produktionsskedet.

Målgrupp

Produktionsnära personal

Kursinnehåll

• Energieffektiva byggnader och energiförluster i byggnader • Värmeisolering och köldbryggor • Värme- och ventilationssystem • Fönster och fönsterytor

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1/2 dag
  • Fortsättningskurs: Byggarmiljö - Fukt i bygget, Byggarmiljö - Luftäthet mfl.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.695 kr. Ej medlem: 1.895 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer