Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Energi och miljö - Byggarmiljö - Lufttäthet - ctl00_cph1_ccatimg Energi och miljö

Byggarmiljö - Lufttäthet

Genom beställare, brukare, myndighetsdirektiv och forskning ställs nya miljökrav på byggnader och anläggningar, inte minst p.g.a. miljömålen 2020 och 2050. Kursen ger en kort bakgrund till varför man ska bygga lufttätt och vilka konsekvenser det ger för den färdiga byggnaden. Kursens huvudsakliga fokus ligger dock på hur man bygger lufttätt med goda exempel på hur man tillgodoser en bra lufttäthet i bygget.

Målgrupp

Produktionsnära personal

Kursinnehåll

• Var sker luftläckagen, kritiska konstruktioner och arbetsmoment? • Principer för att bygga lufttätt med goda exempel på bra lösningar • Lufttäthetsprovning, grunderna för att byggaren själv ska kunna göra förebyggande tester av lufttätheten i bygget

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1/2-dag
  • Fortsättningskurs: Byggarmiljö – Energi, Byggarmiljö – Fukt i bygget m.fl.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.695 kr. Ej medlem: 1.895 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer