Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
E-Learning

Uppförandekod – Affärsetik

Denna e-learningsutbildning syftar till att ge medlemsföretagen och deras medarbetare insikt i och kunskap om den uppförandekod som från den 16 maj 2013 gäller för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag. Fr.o.m. 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Uppförandekoden innebär att medlemsföretagen och deras medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag som i förhållande till kunder och leverantörer.

Beskrivning

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: ca. 1 timme
  • Övrigt: Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg. Genomgången och godkänd utbildning kommer även att registreras i ID06 kompetensdatabas, för mer info om kompetensdatabasen se www.id06kompetensdatabas.se
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen
Uppförandekod – Affärsetik Individanmälan Gruppanmälan
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu