Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
E-Learning

Uppförandekod – Affärsetik

Denna e-learningsutbildning syftar till att ge medlemsföretagen och deras medarbetare insikt i och kunskap om den uppförandekod som från den 16 maj 2013 gäller för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag. Fr.o.m. 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Uppförandekoden innebär att medlemsföretagen och deras medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag som i förhållande till kunder och leverantörer.

Beskrivning

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: ca. 1 timme
  • >Övrigt: Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg. Genomgången och godkänd utbildning kommer även att registreras i ID06 kompetensdatabas, för mer info om kompetensdatabasen se www.id06kompetensdatabas.se
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen
Uppförandekod – Affärsetik Individanmälan Gruppanmälan
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer