Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Bygglagstiftning - PBL - Bygglagstiftning för byggare - ctl00_cph1_ccatimg Bygglagstiftning - PBL

Bygglagstiftning för byggare

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha insikt i och kompetens inom bygglagstiftningens område. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få god insikt i bygglagstiftningen och hur den ska användas som ett gott hjälpmedel bl.a. i kommunikation med byggnadsnämnd, inspektörer, konstruktörer, kollegor m.fl. Hur ska lagen tolkas och tillämpas praktiskt i planeringsskede och i produktion?

Målgrupp

Produktionsledare, platschefer, arbetsledare mfl.

Kursinnehåll

• PBL, Plan- och bygglagen

• PBF, Plan- och byggförordningen

• KA 4

• EKS, Eurokods

• BBR, Boverkets byggregler

• Arbetsmiljölagen•Miljöbalken

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 dagar
  • Förkunskaper: Erfarenhet från byggverksamhet
  • Övrigt: Denna kurs är de två inledande kursdagarna för de som går Grundutbildning KA PBL
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.130 kr. Ej medlem: 7.215 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu