Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Asbest - Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 - ctl00_cph1_ccatimg Asbest

Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Kursinnehåll

•Känna till gällande föreskrifter •Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas •Insikt om hälsorisker med asbest •Skyddsåtgärder •Nödfallsåtgärder •Kunskap om olika arbetsmetoder •Kontrollåtgärder •Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning •Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering •Information om medicinska kontroller •Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 32 timmar
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 8.750 kr. Ej medlem: 10.295 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu