Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljöutbildning, gymnasielärare - Arbetsmiljö för skolledare på bygg- och anläggningsprogramet - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljöutbildning, gymnasielärare

Arbetsmiljö för skolledare på bygg- och anläggningsprogramet

På uppdrag av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) har Entreprenörsskolan och ME‐skolan tagit fram ett seminarium för att belysa skolans och skolledares ansvar för arbetsmiljön, både i skolans egna undervisnings-lokaler och på praktikplatserna. Arbetsmiljöverkets tillsyn av  arbetsmiljön på landets bygg- och anläggnings-program visar tydligt att ansvarsområdena mellan praktikplatsen och skolan måste tydliggöras.  Skolledare, lärare och handledare behöver fortlöpande kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet och möjlighet att få diskutera med experter och kollegor på andra skolor.

Eftersom många skolor enligt AV saknar ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar APL och praktiska övningar är det viktigt att titta på de rutiner man har eller inte har i sitt arbetsmiljöarbete. 

Målgrupp

Skolledare och yrkeslärare

Kursinnehåll

Arbetsmiljö och risker vid bygg-/anläggningsarbeten Övergripande om byggherreansvar, Byggarbetsmiljösamordnare och arbetsmiljöplan Lagar och regelverk med fokus på arbetsgivaransvar och uppgiftsfördelning Skolledarens/rektors ansvar Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Skolans resp. företagets roller och ansvar vid APL Särskilda skyddsregler för minderåriga (övergripande)

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 2.000 kr. Ej medlem: 2.000 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd