Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljö fortbildning - Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljö fortbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen

Utbildningen ger en praktisk introduktion till vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för bygg- och anläggningsbranschen. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kunskap om hur deras verksamhet kan integrera föreskriftens krav i sitt dagliga arbetsmiljöarbete.

Syftet är att skapa en förståelse för kraven som ställs i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4), samt ge praktiska tips på hur man kan möta dessa krav i sin verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen

Målgrupp

Målgruppen är chefer och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor och/eller personalfrågor).

Innehåll

 • Bakgrund till föreskriften AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och varför den tagits fram.
 • Genomgång av föreskriften AFS 2015:4 och kraven i denna.
 • Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Arbetsrelaterade stress
  • Tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling
 • Grupparbete ”Hur upptäcker vi brister och hur skall vi agera?” (Arbetsmiljöfaktorerna arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus på hur man upptäcker brister och hur du som ansvarig skall ta tag i dem).
 • En kort översikt av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kopplingen till föreskriften AFS 2015:4.
  • Riskanalyser
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Mål
  • Rutiner
 • Grupparbete ”Kartläggning av risker och hur de påverkar våra rutiner.” (Riskanalys och åtgärdsförslag för nya rutiner i bygg- och anläggningsbranschen).
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 4 timmar
 • Förkunskaper: Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (ex. Entreprenörsskolans partsgemensamma Startkurs (BAM).
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.610 kr. Ej medlem: 1.895 kr.
Kurstillfällen
7 nov Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen Göteborg Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu