Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Trafikverkets kompetenskrav - Kompetens Nivå 1 – Arbete på väg - grund - ctl00_cph1_ccatimg Arbete på väg

Kompetens Nivå 1 – Arbete på väg - grund

Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv. Den tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, samt hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Utbildningen kan genomföras interaktivt eller lärarledd och avslutas med kompetensprov. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare.

Kursinnehåll

• Personlig skyddsutrustning • Eget ansvar och egen riskbedömning • Skyddsanordningar • Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning på vägarbetsplatsen• Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats • Trafikantbeteende • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna• Hastighet och krockvåld• Information om AML och dess föreskrifter • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet • Arbetsgivarens roll i objektet

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 timmar
  • Övrigt: Kursen görs med fördel som interaktiv utbildning (kostnadsfritt), se  www.trafikverket.seKan även genomföras som lärarledd kurs. Begär prisuppgift
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd