Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Affärsetik och uppförandekod - Uppförandekod – Affärsetik - ctl00_cph1_ccatimg Affärsetik och uppförandekod

Uppförandekod – Affärsetik

Denna utbildning syftar till att ge medlemsföretagen insikt i och kunskap om den uppförandekod som från den 16 maj 2013 gäller för medlemmar i BI. Fr.o.m. 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i BI. Uppförandekoden innebär att medlemsföretagen och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag som i förhållande till kunder och leverantörer.

Målgrupp

Medarbetare och företagsledning i medlemsföretagen med behov av kunskap och ökad insikt i affärsetiska frågor och tillämpning av uppförandekoden. Exempelvis; • Produktionspersonal • Produktionsledande personal • Kalkyl- och inköpspersonal • Entreprenadingenjörer • Företagsledare

Kursinnehåll

• Vad är etik och varför är det viktigt? • Lagar och regelverk • BI:s uppförandekod, vad innebär den? • Verkliga fall och situationer • Verktyg

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: ½ dag
  • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
  • Fortsättningskurs: Påbyggnadskurs för de på företaget som behöver fördjupad kunskap tas fram under hösten 2013.
  • Övrigt: Obs! Kursen är avgiftsfri* för medlemmar i BI vid genomförande fram till och med 1 juni 2014. Anmäld deltagare som ej närvarar och ej meddelat förhinder debiteras full kursavgift( 1795:-). För företagsinternt genomförande eller självstudier, kontakta Entreprenörsskolan för information. *Vid företagsinternt genomförande gäller följande förutsättningar: Entreprenörsskolan tillhandahåller lärare och kursmaterial. Företaget står för utrustad lokal, förtäring samt ev. reskostnader för kursledare.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 495 kr. Ej medlem: 1.795 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu